Vår story

Vi existerar av ett enda skäl; Vi ska skapa moderna, livsbejakande bostäder som gör livet skönare, roligare och lättare att leva. Detta gör vi på ett sätt som på allvar tar ansvar för en hållbar framtid.

 

Vi ska förändra sättet vi bygger och lever i våra hus. Byggnader och boende står för 40% av världens energianvändning. Det gör boendet till den enskilt största miljöpåverkande faktorn. Det handlar om hur vi bygger våra bostäder. Men lika mycket om hur vi lever i dem. Idag genererar vår livsstil i Sverige en konsumtion på 10 ton koldioxid per person och år. Om mindre än 30 år måste vi vara nere i 0.9 ton om vi ska nå Sveriges klimatmål 2045.

 

Utmaningen är nödvändig, men inte omöjlig. Men den kräver att byggbranschen tar ett stort ansvar och driver förändringen. Byggnaderna behöver bli mer energieffektiva, energikällan förnyelsebar, och materialval och inredning fria från kemikalier. Dessutom måste bostadens utformning möjliggöra en hållbar livsstil, med lösningar som elbilspooler, odlingslotter och ökad social samvaro.

 

Det här är en utveckling som både är naturlig och självklar. Och genom att tillföra värden kommer boendet att innebära en ökad livskvalitet. Därför vill vi att våra hus ska ha funktioner som underlättar livet, ger mer tid och ökad social samvaro.

 

Vårt miljöengagemang är helhjärtat. Grundaren Carlos Andersson, tidigare Managing Director på Passivhuscentrum Västra Götaland, Sveriges Institut för Energieffektivt Byggande, är en ledande auktoritet i omställningen för ett mer hållbart boende och driver på hårt för att förändra. Och genom att kombinera ett hållbart boende med en skönare livstil kommer omställningen bli lika självklar som naturlig.

 

Bolaget har sin bas på Västkusten, men kommer att skapa bostadskoncept på flera olika orter och städer runt om i Sverige.