Hållbara hus

Smarta hem

Hållbara Hus och livsstilar

I våra bostäder är det lättare att välja en hållbar livsstil. Alla våra hus är optimerade för en minimal miljöpåverkan, dels genom att vi överträffar världens strängaste miljökrav, dels för att vi maximerar förutsättningar för att leva hållbart i våra hem.

 

Hållbara Hus

Våra hus ska ge världens lägsta miljöpåverkan, tack vare rätt byggnadskonstruktion, egenproduktion med lagring av el, rätt materialval och optimala förutsättningar för att leva hållbart.

 

Passivhusteknik är standard för alla våra hus. Passivhus är den främsta certifieringen i världen, avseende minimering av energianvändning. Den ställer hårda krav på kvalité i konstruktion och byggnadsmaterial. Läs mer om Passivhus här.

 

Jemmetts bostäder ska certifieras enligt Svanen, vilket innebär stränga krav på inomhusmiljö och utfasning av kemikalier i byggnadsmaterial, energisnåla vitvaror, samt extern kontroll av byggnadens uppförande. Läs mer om Svanenmärkning här.

 

Alla hus har fullt integrerade solceller som är kopplade till egen lagring av el för att åstadkomma balans mellan produktion och användning av elektricitet för ditt boende. Det gör husen till Nollenergihus och i vissa fall Plusenergihus. Överproduktionen av elektricitet säljs till elnätsföretag

 

Trädbaserade råvaror i stomme och isolering dominerar. Trä är ett naturmaterial som skapar goda förutsättningar för att bygga hållbart, med tanke på jordens naturresurser. I Sverige har vi god tillgång på bra skog och träråvara till våra hus.

 

En hållbar livstil på köpet.

Alla våra bostadsområden är utrustade med växthus och odlingslotter samt en elbilspool. I bostadsrätterna finns även en verktygspool för att dela det vi inte använder varje dag.

 

Med våra Smarta Hem-lösningar får du dessutom kontroll över din elproduktion och kan styra din värme, belysning samt dina robotar för gräsklippning och dammsugning.

 

Hälsosamma hus.

Inomhuskvalitén i ett Passivhus är hög. Rätt filtrerad luftmängd distribueras till alla rum och köldbryggor och drag undviks helt. Med rätt materialval fasar vi ut skadliga kemikalier som normalt återfinns i de flesta hus. Det här gör att vi ökar möjligheterna för att hålla oss friskare.

 

Våra Hållbara Hus i korthet:

  • Certifierade enligt Passivhustekniken för minimering av energianvändning
  • Ska certifieras enligt Svanen för minimal klimatpåverkan och bättre hälsa
  • Träbaserade naturmaterial i stomme och isolering
  • Solceller med batterilagring för egenproduktion
  • Nollenergi och i vissa fall plusenergi
  • Elbilspool och i vissa fall verktygspool
  • Växthus och odlingslotter