Våra hustyper

Flerbostadshuset

Flerbostadshuset

Lägenheter med hög hållbarhetsstandard som främjar ett gott boende och skapar förutsättningar för mötesplatser mellan boende.

 

Bostäderna är utrustade med solceller, egen lagring av el, elbilspool, egen odling samt funktioner för Smarta hem.

 

Bostäderna säljs som bostadsrätter och kan också utvecklas som hyresrätter i samverkan med fastighetsbolag.